Продажби

Поземлен имот, с. Бистрица,1050кв.м.

Медико-стоматологиче център р-н Оборище – 200.00 кв.м.

Апартамент №2 р-н Младост – 65.90 кв.м.

Гараж №3 р-н Витоша – 25.46 кв.м.

Апартамент №2 р-н Княжево – 99.64 кв.м.

Апартамент №8 р-н Витоша – 144.45 кв.м.

Двуетажна вила близнак р-н Панчарево – 114.54 кв.м.

Ателие №7 р-н Овча купел – 41.20 кв.м.

Апартамент №7 р-н Люлин – 87.55 кв.м.

Апартамент №2 р-н Младост – 65.90 кв.м.

Офис №21 р-н Триадица – 98.50 кв.м.

УПИ със сгради р-н Овча купел

УПИ р-н Искър – 1811.00 кв.м.

Апартамент №6 р-н Надежда – 76.57 кв.м.

Ателие №4 в ж.к. “Зона Б-18″ – 115.81 кв.м.

Офис №5-7 р-н Студентски – 77.54 кв.м.

Офис №6-8 р-н Студентски – 97.24 кв.м.

Стоматологичен център р-н Студентски – 223.05 кв.м.

Клуб-ресторант р-н Студентски – 83.48 кв.м.

Ателие №506 р-н Младост – 54.89 кв.м.

Урегулиран посемлен имот VIII-1301 р-н Студентски – 812.00 кв.м.

Офис/Магазин №2 р-н Слатина – 73.33 кв.м.

Едноетажна жилищна сграда р-н Младост – 98.00 кв.м.

УПИ р-н Панчарево – 800.00 кв.м

Жилище р-н Надежда – 117.00 кв.м.

Ателие №6 р-н Овча купел – 106.14 кв.м.

Кафе с открита тераса р-н Витоша – 160.00 кв.м.

Артамент втори етаж УПИ Х-16, ул.”Петър Парчевич” №25, 105кв.м

 Артамент първи етаж УПИ Х-16, ул.”Петър Парчевич” №25, 98кв.м.

 Офис номер 2, ул.”Петър Парчевич” №25,74,74кв.м.

 Апартамент номер 32 на груб строеж, р-н”Овча купел”,123,20кв.м.

Гараж номер 4, м.”Лозенец-Ічаст”,14,84кв.м.

Гараж номер 2, м.”"Лозенец-І част”, 19,66кв.м.

Апартамент номер 6,м.”Лозенец-Ічаст”,62, 6кв.м.

апартамент 44, р-н”Люлин”,бл.350,87,50кв.м.

Апартамент №8, р-н “Кремиковци”-99,09кв.м.

Апартамент номер 1,Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, 131,25КВ.М.

Магазин номер 2,Р-Н ОВЧА КУПЕЛ

 Една втора идеална част от ГАРАЖ номер 2, УЛ. яКОБИЦА №25, 19,92

Една втора идеална част от МАГАЗИН номер 4, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, 75,77КВ.М.

Поземлен имот- С. МИРОВЯНЕ, 7093,00КВ.М.

 Апартамент номер 1 и 2, ул.”Янко Забунов” №1, 92кв.м. и 93,90кв.м.

Магазин, р-н “Слатина”,72,12кв.м.

Апартамент номер 40,р-н”Люлин”,57,65кв.м.

ОФИС – ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА,ул.”Янко Забунов”№1,128,00кв.м.