Продажби

Поземлен имот, район”Сердика”,1495кв.м.

Апартамент № 7,район “Слатина”, 77,85кв.м.

Апартамент №7,район”Надежда”,45,00кв.м.

Апартамент номер № 1, район “Лозенец”, 131,25кв.м.

Апартамент № 9, район “Триадица”,180,37кв.м.

Апартамент № 77,район “Младост”,57,12кв.м.

Апартамент №32,район “Овча купел”,123,20кв.м.

КЪЩА с. ЖИТЕН,600кв.м.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ №87 ,район ” ЛЮЛИН”,15,96кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с.БИСТРИЦА, 1050 кв.м.

ОФИС № 2 , район “СЛАТИНА”,73,33кв.м.

Поземлен омот-незастроен, махала Требич, 3 996кв.м.

Поземлен имот,район “Сердика”,726кв.м.

УПИ, НПЗ-Искър-север, 4300кв.м.

Поземлен имот-незастроен, махала Требич,2497 кв.м.

Склад и работилница, район “Панчарево”

Поземлен имот, район ” ИЗГРЕВ”, местността Изток,250кв.м.

Дълготрайни материални активи/специализирано телевизионно мултимедийно оборудване/-ЗАЕДНО ,КАТО СЪВКУПНОСТ.

Апартамент № 1,,район “Люлин”,65,50кв.м.

Апартамент № 2, район”Люлин”,60,90кв.м.

Апартамент №5, район”Люлин”,65,64кв.м.

Апартамент № 6, район”Люлин”,65,48кв.м.

Апартамент № 15, район “Люлин”,93,03кв.м.

Апартамент №21, район”Люлин”,93,00кв.м.

Апартамент № 29, район “Люлин”,65,80кв.м.

Апартамент №22, район “Овча купел”,100,80кв.м.

УПИ III-201, район “Овча купел”, 1125,00кв.м.

Гараж № 28, район”Овча купел”,28,60кв.м.

Къща,гараж, район “Овча купел”, 400кв.м.

Ателие за творческа дейност, район”Сердика”, 76,27кв.м.