За нас

Кантората на Частен съдебен изпълнител – Неделчо Митев е открита през месец октомври 2006 г.

В настоящия момент в кантората работи екип от високо квалифицирани специалисти, специализирали в областта на принудителното съдебно изпълнение,  с професионален опит, придобит в държавната администрация (АДВ, НАП и др.), в банкови и небанкови финансови институции. В кантората работи екип от помощник-частни съдебни изпълнители, юрисконсулти, технически сътрудници и администратори.

Кантората разполага със специализирана, изградена специално за нуждите на кантората, правно-информационна система за управление на процеса, във връзка с индивидуалното принудително изпълнение.

В работата с клиенти и длъжници, на първо място се поставят правата и интересите на възложителите и длъжниците.

Наши клиенти са водещи банки, небанкови финансови институции, лизингови дружества и други физически и юридически лица.