Банкови Сметки

1. Сметка за такси и разноски (сметка за взискатели)
“Банка ДСК” ЕАД , Софийски корпоративен център , София, ул.”Калоян” №1
IBAN: BG62STSA93000012978932
BIC: STSABGSF

2. Сметка за парични средства получени от осребряване на имуществото на длъжниците (сметка за длъжници)
“Банка ДСК” ЕАД , Софийски корпоративен център , София, ул.”Калоян” №1
IBAN: BG11STSA93000012971993
BIC: STSABGSF

3. Сметка по чл.18:

“Банка ДСК” ЕАД , Софийски корпоративен център , София, ул.”Калоян” №1
IBAN: BG79STSA93000012972321
BIC: STSABGSF